Navigatie
  • Officiële shop voor exclusieve TeamNL merchandise
  • Gratis verzending vanaf 75 euro
  • Exclusieve items

Privacy Policy

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij TeamNL.shop. De privacyverklaring geldt voor alle websites, apps en andere diensten en faciliteiten die door TeamNL.shop worden aangeboden.

Badge2C (Kamer van Koophandel 82122032), hierna te noemen TeamNL.shop,  gevestigd aan Herculeslaan 186, 3584AB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.teamnl.shop
Herculeslaan 186, 3584AB Utrecht
+31612345678

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of het thema privacybescherming bij TeamNL.shop heeft, kunt u zich te allen tijde tot ons wenden via [email protected]. Stuur ook een e-mail naar ons team gegevensbescherming als u gebruik wilt maken van uw recht op informatie of wissing of een ander recht inzake gegevensbescherming volgens artikel 15-22 AVG, met inbegrip van het intrekken van de toestemming voor marketingdoeleinden, de afmelding van nieuwsbrieven etc. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TeamNL.shop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Betalingsgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TeamNL.shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om goederen te personaliseren
- TeamNL.shop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- TeamNL.shop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TeamNL.shop zal uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TeamNL.shop deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TeamNL.shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TeamNL.shop uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan geen enkele derden – dit betreft eveneens je naam, adres of informatie over je creditcard. Wij willen graag je vertrouwen krijgen en behouden, daarom zijn wij van mening dat het van groot belang is dat wij geen gegevens verkopen.

Wij delen echter wel gegevens met de volgende categorieën bedrijven die ons diensten leveren, die voor ons cruciaal zijn om onze diensten aan jou te kunnen leveren:

  • Bedrijven binnen de groep, omdat soms verschillende delen van de groep voor verschillende activiteiten verantwoordelijk zijn
  • Bedrijven, die ondersteuning bieden zodat jij je aankopen kunt kiezen en deze naar je verzenden, of retourzendingen afhandelen, zoals betalingsproviders, magazijnen, bedrijven die bestellingen gereed maken en verzendbedrijven
  • Professionele dienstverleners, zoals marketingbureaus, reclamebureaus en bedrijven die websites hosten, en ons helpen om ons bedrijf te laten functioneren
  • Partners die ons helpen bij het bereiken van potentiële nieuwe klanten, of onze producten op hun website promoten
  • Kredietwaardigheidbureaus, wetshandhavingsinstanties en bureaus op het gebied van fraude preventie (zodat wij de strijd tegen fraude kunnen aangaan)

Als je meer wilt weten onder de betreffende derden waarmee wij mogelijk persoonlijke gegevens delen, of als je meer in detail wilt weten hoe zij je gegevens gebruiken, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. 

Ook kunnen wij derden voorzien van verzamelde en geanonimiseerde informatie en analyses over onze klanten. Voordat wij dat doen, zullen wij ervoor zorgen dat je niet geïdentificeerd kunt worden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TeamNL.shop gebruikt functionele, analytische, marketing en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TeamNL.shop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Meer over onze cookies op TeamNL.shop vindt u in ons cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TeamNL.shop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TeamNL.shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TeamNL.shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].