Navigatie
  • Officiële shop voor exclusieve TeamNL merchandise
  • Gratis verzending vanaf 75 euro
  • Exclusieve items

Disclaimer

Badge2C (Kamer van Koophandel 82122032), hierna te noemen TeamNL.shop, verleent u hierbij toegang tot TeamNL.shop (hierna: de ‘Website’). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.
TeamNL.shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website, app en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door TeamNL.shop met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. TeamNL.Shop is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van TeamNL.shop, welke geen eigendom zijn van TeamNL.shop, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van TeamNL.shop. Hoewel TeamNL.shop uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
 
Auteursrechten
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan TeamNL.shop dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeamNL.shop dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.